Iza Ogórek

Iza Ogórek psychoterapeutka

Terapeutka na ostatnim roku 4-letniego Studium Psychoterapii oraz Studium
Terapii Par i Rodzin w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, ośrodku
rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie
Towarzystwo Psychiatryczne. Pracuje indywidualnie z dorosłymi i młodymi
dorosłymi, prowadzi psychoterapię par oraz psychoterapię grupową.

Doświadczenie zawodowe:
 oddział całodobowy F5 III Kliniki w Instytucie Psychiatrii i Neurologii
w Warszawie (staż terapeutyczny)
 oddział całodobowy w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania
w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (staż terapeutyczny)
 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy QZmianom, gdzie prowadziła
terapię indywidualną, par i grupową (staż terapeutyczny)
 Dom Pomocy Społecznej o profilu psychiatrycznym „Leśny” (wolontariat)
 czat interwencyjny dla ofiar przemocy przy Centrum Praw Kobiet w
Warszawie (wolontariat)

Pomaga osobom borykającym się z niską samooceną, brakiem samoakceptacji.
Ma doświadczenie w pracy z pacjentami cierpiącymi na zaburzenia nastroju,
zaburzenia lękowe, afektywno dwubiegunowe, zaburzenia osobowości i
zaburzenia odżywiania. Wspiera w kryzysie, radzeniu sobie z myślami
samobójczymi, pracy nad stratą i żałobą jak i w pokonywaniu trudności
związanych z relacjami, motywacją w życiu zawodowym oraz ważnymi
momentami życiowymi.

Pracuje w nurcie psychodynamicznym. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego. Swoją praktykę poddaje regularnej superwizji u
certyfikowanych superwizorów PTP. Regularnie poszerza swoją wiedzę i
uczestniczy w szkoleniach i konferencjach o tematyce terapeutycznej i
psychiatrycznej.

Szczegóły

Telefon 692 467 066
E-mail iza.ogorek+pp@gmail.com
<< wróć do listy