Zofia Gnyp

Zofia Gnyp psychoterapeutka

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS oraz stosunków międzynarodowych i kulturoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA.

Psychoterapeutka na ostatnim roku całościowego 4-letniego szkolenia w Studium Psychoterapii oraz dwuletniego szkolenia w Studium Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie – ośrodka spełniającego wymogi Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Doświadczenie zdobywała w m.in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego, Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych SZPZLO Warszawa-Ochota, Stowarzyszeniu Q Zmianom, licznych organizacjach pozarządowych i prywatnych ośrodkach psychoterapeutycznych.

Pracuje indywidualnie i grupowo z osobami dorosłymi, które potrzebują pomocy w poradzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi (m.in. z obniżonym nastrojem, nadmierny lękiem, niestabilną samooceną, nadmiernym krytycyzmem wobec siebie, problemem z przeżywaniem złości, wstydu, poczucia winy), które nie radzą sobie z własną agresją, poczuciem pustki i braku sensu oraz osobami, które chcą lepiej siebie poznać.

Pracuje w nurcie psychodynamicznym, pod stałą superwizją specjalistów posiadających certyfikaty superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Regularnie poszerza swoją wiedzę i uczestniczy w szkoleniach i konferencjach o tematyce psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Szczegóły

E-mail zgnyp@st.swps.edu.pl
<< wróć do listy