Podejście Gabora Maté do leczenia ADHD

Autor: Przemysław Rosa

ADHD, czyli zaburzenie deficytu uwagi z hiperaktywnością, jest tematem, który od lat budzi wiele kontrowersji i dyskusji. Dr Gabor Maté, znany ekspert w dziedzinie zdrowia psychicznego, podchodzi do tego zagadnienia w sposób holistyczny, co może być inspiracją dla wielu terapeutów i rodziców dzieci z ADHD.

Objawy i Diagnoza

Dr Maté podkreśla, że ADHD często objawia się poprzez trudności w koncentracji, łatwe rozpraszanie się, problemy z organizacją przestrzeni i czasu, impulsywność oraz w niektórych przypadkach przez nadmierną aktywność fizyczną. Zwraca uwagę, że diagnoza ADHD nie powinna opierać się wyłącznie na testach i badaniach, ale przede wszystkim na obserwacji zachowań i symptomów.

Opcje Leczenia

Zdaniem dr. Maté, leczenie ADHD powinno być zróżnicowane i nie ograniczać się tylko do farmakoterapii. Ważne jest, aby terapia obejmowała wsparcie psychologiczne, które pomoże rozwiązać problemy rodzinne i związane z poczuciem własnej wartości. Nie bez znaczenia jest także troska o zdrowie fizyczne, w tym dieta, aktywność fizyczna, higiena snu oraz aktywności na świeżym powietrzu. Dr Maté zaleca również praktyki uważności, takie jak medytacja, które mogą być wyzwaniem dla umysłu z ADHD, ale jednocześnie przynoszą znaczące korzyści.

ADHD a Genetyka

Dr Maté wyjaśnia, że choć ADHD ma podłoże biologiczne, nie jest to równoznaczne z determinacją genetyczną. Zaburzenie to może wynikać z wczesnodziecięcych stresów i wpływu środowiska, co oznacza, że geny nie są jedynym czynnikiem decydującym o rozwoju ADHD.

Etykieta Diagnozy

W kwestii diagnozy ADHD, dr Maté radzi, aby skupić się na tworzeniu środowiska wspierającego rozwój dziecka, zamiast koncentrować się na etykiecie. Wskazuje na to, że dzieci z ADHD są wyjątkowo wrażliwe i często reagują na nawet niewielkie stresy w środowisku, które mogą umykać uwadze dorosłych.

Leczenie a Kreatywność

Dr Maté uspokaja, że leczenie ADHD nie musi prowadzić do utraty pozytywnych cech osobowości, takich jak kreatywność czy spontaniczność. Wręcz przeciwnie, odpowiednie zarządzanie zaburzeniem może pomóc w usunięciu barier, które ograniczają wyrażanie prawdziwego ja.

Podsumowanie

Podejście dr. Gabora Maté do ADHD jest przede wszystkim przesłaniem o nadziei i zrozumieniu. Podkreśla on, że ADHD nie jest wyrokiem, a zrozumienie i odpowiednie wsparcie mogą przynieść znaczącą poprawę w funkcjonowaniu osób z tym zaburzeniem. Jego holistyczne podejście do leczenia, które obejmuje zarówno ciało, umysł, jak i środowisko, może być drogowskazem dla terapeutów i rodziców w dążeniu do pełniejszego i bardziej zrównoważonego życia osób z ADHD.